Bedankt voor je bezoek aan de Gironet .

Houd er rekening mee dat de informatie op gironet.nl en andere aanverwante webproperty’s alleen voor informatieve doeleinden zijn.

De informatie wordt verstrekt door gironet.nl en hoewel wij ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, geven wij geen enkele garantie of verklaring van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met respecteren voor de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde grafische afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook. Elke afhankelijkheid die u op dergelijke informatie plaatst, is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.

Via deze website kunt u linken naar andere websites die niet onder controle van gironet.nl zijn. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die websites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin zijn verwoord.

Alles wordt in het werk gesteld om de website vlot te laten functioneren. Echter, Gironet neemt geen verantwoordelijkheid voor en zal niet aansprakelijk zijn voor de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle.

Onze website wordt door Gironet op een “AS IS” -basis geleverd.

Gironet geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet met betrekking tot de werking van de site, de informatie, inhoud, materialen of producten op de site.

Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, wijst Gironet alle garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties en / of voorwaarden van verkoopbaarheid of bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk af.

Gironet is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade.

Gironet garandeert niet dat de site of de server die deze beschikbaar stelt, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.